Tra năm tuổi tổng hợp

Phương pháp cúng động thổ & nhập trạch

Thầy Trọng Hùng

Cách cúng nhập trạch, cách cúng động thổ hay những cách cúng khác...đều phải tuân thủ theo quy trình nhất định....(Master Trong Hung Fengshui)

Vấn đề xem ngày, xem giờ cho việc lễ cúng động thổ hay cúng nhập trạch là việc rất cần thiết và quan trọng. Nhưng xem ngày giờ xong thì cái quan trọng là cách...

Cách cúng phạm Thái Tuế năm đinh dậu 2017

Bát quái thái tuế

Bát quái Thái Tuế là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải tuổi Tuất, tý, mẹo và dậu khi phạm và kỵ Thái Tuế vào năm 2017 Đinh Dậu của Master Trong Hung Fengshui. (ảnh Trọng Hùng Phong Thủy)

 
Đến cuối mỗi một năm, chúng ta ai ai cũng rất quan tâm đến vận thế của mình sang năm mới sẽ ra sao ?! cũng lại quan tâm xem làm cách nào đó...

Xem ngày tốt xấu

xem ngày xấu tốt

Xem ngày tốt. xấu là hành động đúng đắn cho mọi người...nó là sự khởi đầu tốt đẹp trong dương có âm và trong âm có dương...thật hài hòa

Thật sự đến ngày hôm nay về việc xem ngày giờ..thì bất cứ ai cũng quan tâm. Vì nó là việc khởi đầu tinh hoa cho sự tốt đẹp cho chúng ta.

Xem ngày là...

Trạch khốc, trạch Hư, trạch bại, trạch quỷ, trạch tử là mối đe dọa?

Thầy phong thủy

Không nên tin vào Trạch khốc, trạch Hư, trạch bại, trạch quỷ, trạch tử nó là thảm họa cho nhiều gia chủ khi quá tin về nó...! Trọng Hùng Phong Thủy

Do quá nhiều Mail và nhiều cú điện thoại từ các gia chủ phương bắc gọi về cho chuyên gia Phong thủy Trọng Hùng, phản hồi nhiều việc xây nhà mà bị phạm Trạch khốc,...

Pages

Subscribe to RSS - Tra năm tuổi tổng hợp