Phong thủy huyền không phi tinh là gì?

Phong thủy huyền không phi tinh là gì?

Huyền Không Phi Tinh hay còn gọi là Cửu Cung Phi Tinh, thông thường người ta gọi tắt là phái Phi Tinh.
 
Huyền Không Phi Tinh lấy 9 sao Tử Bạch làm chủ, còn Huyền Không Đại Quái lấy quái hào làm chủ. Sử dụng phối hợp cả 2 trình độ cao nhất trong phong thủy Huyền Không. Huyền Không tức là chỉ sự không có thực. Sự lành dữ của bát quái cửu tinh sẽ khác nhau trong các nguyên vận khác nhau. Tuy hiện tại là cát lợi, nhưng sau này khi nguyên vận thay đổi thì điều tốt lành sẽ tiêu mất, giấc mộng đẹp biến thành “không”.
 
Huyền Không Phi Tinh lấy sự phối hợp của cửu tinh trong Lạc Thư làm chủ. Trong trường hợp khác nhau, cửu tinh sẽ xuất hiện tình huống bay thuận hoặc bay nghịch. Cửu tinh cũng từ đó mà xuất hiện các tổ hợp sao khác nhau. Chỉ tính các tổ hợp của sơn bàn, hướng bàn, địa bàn và lưu niên thì cũng đã có trên 6 ngàn phi tinh bàn.
 
Chín ngôi phi tinh có thể nảy sinh sự cát hung khác nhau trong những nguyên vận khác nhau. Sự việc mà mỗi 1 sao làm đại biểu có chỗ khác nhau mà chúng lấy những quy tắc khác nhau trong phong thủy. Còn về cát hung thì phải luận đoán từ tính chất của các sao.
 
Nghiên cứu về phi tinh, trước tiên cần phải nghiên cứu Lạc Thu và quỹ tích cửu cung của nó, sau đó mới học cách bài bố trạch vận bàn rồi nghiên cứu những vấn đề cát hung của từng sao và những sự tình mà nó làm đại biểu.
 
Khi bắt đầu tìm hiểu và Huyền Không Phi Tinh phải tìm hiểu thứ tự bài bố của 24 sơn.
 
Đối với những người tìm hiểu về phong thủy buộc phải hiểu rõ về 24 sơn, trừ khi là người hoàn toàn theo phái Loan Đầu thì không kể. Song, người học phong thủy đều biết nguyên tắc loan đầu phải phối hợp với nguyên tắc lý khí mới là chính thống. (st)


TRỌNG HÙNG FENGSHUI
 

liên hệ chuyên gia phong thủy trọng hùng
 

"GỌI THÌ CÓ, KHÓ THÌ GỌI 0937.85.1992"

GẶP CHUYÊN GIA PHONG THỦY TRỌNG HÙNG FENGSHUI