Yếu lý đồng di nhị

Yếu lý đồng di nhị

Ý nghĩa yếu lý đồng nhi dị trong dịch lý việt nam.

phong thủy trọng hùng

Phong Thủy Trọng Hùng

LÝ ĐỒNG NHI DỊ – DỊ NHI ĐỒNG

– Lý giống mà khác- khác mà giống
– LÝ ĐỒNG DỊ – DỊ ĐỒNG.

☯ Vậy từ chỗ Biến Dịch để từ giống thành ra khác, để từ khác thành ra giống.

Trong trời đất luôn Biến Dịch từ:

– Đồng sang Dị rồi từ Dị sang Đồng.
Đất biến thành viên gạch – gạch thành đất
– Từ một thành ra hai rồi từ hai thành ra một
Một câu nói thành ra hai ý – Từ hai người trở thành một tập thể
– Từ một mà có hai rồi từ hai mà có một
Một trí thông minh có hai sự lợi và hại –Từ hai người mà có một cha
– Từ một là hai rồi từ hai là một
Mình với ta tuy hai là một – Ta với mình tuy một mà hai.

☯ Người xưa đặt tên chung cho hai sự lý Đồng và Dị; Giống và Khác đó là Âm và Dương, rồi gọi là LÝ ÂM DƯƠNG

Phí dịch vụ xem quẻ dịch số chiêm đoán: 1.500.000/ 1 Lần.


TRỌNG HÙNG FENGSHUI
 

liên hệ chuyên gia phong thủy trọng hùng
 

"GỌI THÌ CÓ, KHÓ THÌ GỌI 0937.85.1992"

GẶP CHUYÊN GIA PHONG THỦY TRỌNG HÙNG FENGSHUI