Tuổi xông đất năm 2017 cho gia chủ tuổi Tân Hợi

Tuổi xông đất năm 2017 cho gia chủ tuổi Tân Hợi

tử vi 2017 – phong thủy trọng hùng

Gia chủ sinh năm Tân Hợi 1971 trong năm mới có thể nhờ một trong những người sinh năm sau đây xông nhà đất: 1976; 1960; 1961; 1990; 1991; 1969; 1952; 1968; 1966; 1974.

tử vi 2017 - phong thủy trọng hùng

Tử Vi 2017 – Phong Thủy Trọng Hùng

Sau đây là bảng đánh giá chi tiết 3 tuổi xông nhà tốt nhất với gia chủ 1971:

Người xông nhà sinh năm 1976 (Bính Thìn – Sa trung thổ)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1976 là Thổ, của gia chủ 1971 là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm Đinh Dậu 2017 là Hỏa, của tuổi xông nhà 1976 là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Thiên can của tuổi xông nhà 1976 là Bính tương hợp với Tân của gia chủ 1971, rất tốt

– Thiên can của năm Đinh Dậu 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi xông nhà 1976, chấp nhận được

– Địa chi của tuổi xông nhà 1976 là Thìn không tương hợp, không xung khắc với Hợi của gia chủ 1971, chấp nhận được

– Địa chi của năm Đinh Dậu 2017 là Dậu tương hợp với Thìn của tuổi xông nhà 1976, rất tốt

Đánh giá: 18/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1960 (Canh Tý – Bịch thượng thổ)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1960 là Thổ, của gia chủ 1971 là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm Đinh Dậu 2017 là Hỏa, của tuổi xông nhà 1960 là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Thiên can của tuổi xông nhà 1960 là Canh không tương hợp, không xung khắc với Tân của gia chủ 1971, chấp nhận được

– Thiên can của năm Đinh Dậu 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Canh của tuổi xông nhà 1960, chấp nhận được

– Địa chi của tuổi xông nhà 1960 là Tý không tương hợp, không xung khắc với Hợi của gia chủ 1971, chấp nhận được

– Địa chi của năm Đinh Dậu 2017 là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Tý của tuổi xông nhà 1960, chấp nhận được

Đánh giá: 16/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1961 (Tân Sửu – Bịch thượng thổ)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1961 là Thổ, của gia chủ 1971 là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm Đinh Dậu 2017 là Hỏa, của tuổi xông nhà 1961 là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Thiên can của tuổi xông nhà 1961 là Tân không tương hợp, không xung khắc với Tân của gia chủ 1971, chấp nhận được

– Thiên can của năm Đinh Dậu 2017 là Đinh xung khắc với Tân của tuổi xông nhà 1961, không tốt

– Địa chi của tuổi xông nhà 1961 là Sửu không tương hợp, không xung khắc với Hợi của gia chủ 1971, chấp nhận được

– Địa chi của năm Đinh Dậu 2017 là Dậu tương hợp với Sửu của tuổi xông nhà 1961, rất tốt

Đánh giá: 16/20 (Tốt) (st)


TRỌNG HÙNG FENGSHUI
 

liên hệ chuyên gia phong thủy trọng hùng
 

"GỌI THÌ CÓ, KHÓ THÌ GỌI 0937.85.1992"

GẶP CHUYÊN GIA PHONG THỦY TRỌNG HÙNG FENGSHUI