Tuổi xông đất năm 2017 cho gia chủ tuổi Quý Sửu

Tuổi xông đất năm 2017 cho gia chủ tuổi Quý Sửu

tử vi 2017 – phong thủy trọng hùng

Chủ nhà tuổi Quý Sửu 1973 nên nhờ một trong những người có năm sinh như sau xông nhà đất đầu năm 2017: 1995; 1949; 1959; 1972; 1978; 1988; 1948; 1950; 1952; 1958.

tử vi 2017 - phong thủy trọng hùng

Tử Vi 2017 – Phong Thủy Trọng Hùng

Sau đây là bảng đánh giá chi tiết 3 tuổi xông nhà đẹp nhất với gia chủ 1973 Quý Sửu:

Người xông nhà sinh năm 1995 (Ất Hợi – Sơn đầu hỏa)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1995 là Hỏa, của gia chủ 1973 Quý Sửu là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi xông nhà 1995 là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được

– Thiên can của tuổi xông nhà 1995 là Ất tương hợp với Canh của gia chủ 1973 Quý Sửu, rất tốt

– Thiên can của năm nay là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Ất của tuổi xông nhà 1995, chấp nhận được

– Địa chi của tuổi xông nhà 1995 là Hợi tương hợp với Dần của gia chủ 1973 Quý Sửu, rất tốt

– Địa chi của năm nay là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Hợi của tuổi xông nhà 1995, chấp nhận được

Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1949 (Kỷ Sửu – Tích lịch hỏa)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa, của gia chủ 1973 Quý Sửu là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi xông nhà 1949 là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được

– Thiên can của tuổi xông nhà 1949 là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ 1973 Quý Sửu, chấp nhận được

– Thiên can của năm nay là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của tuổi xông nhà 1949, chấp nhận được

– Địa chi của tuổi xông nhà 1949 là Sửu không tương hợp, không xung khắc với Dần của gia chủ 1973 Quý Sửu, chấp nhận được

– Địa chi của năm nay là Dậu tương hợp với Sửu của tuổi xông nhà 1949, rất tốt

Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1959 (Kỷ Hợi – Bình địa mộc)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1959 là Mộc, của gia chủ 1973 Quý Sửu là Mộc, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được

– Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi xông nhà 1959 là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Thiên can của tuổi xông 1959 nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ 1973 Quý Sửu, chấp nhận được

– Thiên can của năm nay là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của tuổi xông nhà 1959, chấp nhận được

– Địa chi của tuổi xông nhà 1959 là Hợi tương hợp với Dần của gia chủ 1973 Quý Sửu, rất tốt

– Địa chi của năm nay là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Hợi của tuổi xông nhà 1959, chấp nhận được

Tổng điểm: 15/20 (Tốt) (st)


TRỌNG HÙNG FENGSHUI
 

liên hệ chuyên gia phong thủy trọng hùng
 

"GỌI THÌ CÓ, KHÓ THÌ GỌI 0937.85.1992"

GẶP CHUYÊN GIA PHONG THỦY TRỌNG HÙNG FENGSHUI