Tuổi xông đất năm 2017 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý

Tuổi xông đất năm 2017 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý

tử vi 2017 – phong thủy trọng hùng

Chủ nhà sinh năm Nhâm Tý 1972 có thể chọn một trong số các tuổi sau đây xông nhà đất năm mới 2017: 1949; 1964; 1952; 1965; 1972; 1973; 1980; 1989; 1997; 1950.

tử vi 2017 - phong thủy trọng hùng

Tử Vi 2017 – Phong Thủy Trọng Hùng

Dưới đây là phân tích 3 tuổi xông nhà tốt nhất:

1949 Kỷ Sửu – Tích lịch hỏa

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1949 là Hỏa, của gia chủ 1972 Nhâm Tý là Mộc, 2 hành này được tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm Đinh Dậu 2017 là Hỏa, của tuổi xông nhà là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, tạm được

– Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của gia chủ 1972 Nhâm Tý, tạm được

– Thiên can của năm Đinh Dậu 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của tuổi xông nhà, tạm được

– Địa chi của tuổi xông nhà là Sửu tương hợp với Tý của gia chủ 1972 Nhâm Tý, rất tốt

– Địa chi của năm Đinh Dậu 2017 là Dậu tương hợp với Sửu của tuổi xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 16/20 (Tốt)

1964 Giáp Thìn – Phú đăng hỏa

– Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa, của gia chủ 1972 Nhâm Tý là Mộc, 2 hành này được tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm Đinh Dậu 2017 là Hỏa, của tuổi xông nhà là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, tạm được

– Thiên can của tuổi xông nhà là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của gia chủ 1972 Nhâm Tý, tạm được

– Thiên can của năm Đinh Dậu 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Giáp của tuổi xông nhà, tạm được

– Địa chi của tuổi xông nhà là Thìn tương hợp với Tý của gia chủ 1972 Nhâm Tý, rất tốt

– Địa chi của năm Đinh Dậu 2017 là Dậu tương hợp với Thìn của tuổi xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 16/20 (Tốt)

1952 Nhâm Thìn – Tràng lưu thủy

– Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy, của gia chủ 1972 Nhâm Tý là Mộc, 2 hành này được tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm Đinh Dậu 2017 là Hỏa, của tuổi xông nhà là Thủy, 2 hành này tương khắc, không tốt

– Thiên can của tuổi xông nhà là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của gia chủ 1972 Nhâm Tý, tạm được

– Thiên can của năm Đinh Dậu 2017 là Đinh tương hợp với Nhâm của tuổi xông nhà, rất tốt

– Địa chi của tuổi xông nhà là Thìn tương hợp với Tý của gia chủ 1972 Nhâm Tý, rất tốt

– Địa chi của năm Đinh Dậu 2017 là Dậu tương hợp với Thìn của tuổi xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 15/20 (Tốt) (st)


TRỌNG HÙNG FENGSHUI
 

liên hệ chuyên gia phong thủy trọng hùng
 

"GỌI THÌ CÓ, KHÓ THÌ GỌI 0937.85.1992"

GẶP CHUYÊN GIA PHONG THỦY TRỌNG HÙNG FENGSHUI