Tuổi xông đất năm 2017 cho gia chủ tuổi Canh Tuất

Tuổi xông đất năm 2017 cho gia chủ tuổi Canh Tuất

tử vi 2017 – phong thủy trọng hùng

Bột tẩy uế chính hiệu của Thái Lan. Sản phẩm không thể thiếu cho mọi nhà!

Chủ nhà Canh Tuất 1970 nên nhờ một trong những người có năm sinh như sau xông nhà đất: 1977; 1990; 1960; 1968; 1961; 1969; 1975; 1976; 1991.

tử vi 2017 - phong thủy trọng hùng

Tử Vi 2017 – Phong Thủy Trọng Hùng

Dưới đây là phân tích cụ thể 3 tuổi xông nhà tốt nhất với gia chủ 1970:

Người xông nhà sinh năm 1977 (Đinh Tỵ – Sa trung thổ)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1977 là Thổ, của gia chủ 1970 là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi xông nhà 1977 là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Thiên can của tuổi xông nhà 1977 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ 1970, chấp nhận được

– Thiên can của năm nay là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Đinh của tuổi xông nhà 1977, chấp nhận được

– Địa chi của tuổi xông nhà 1977 là Tỵ không tương hợp, không xung khắc với Tuất của gia chủ 1970, chấp nhận được

– Địa chi của năm nay là Dậu tương hợp với Tỵ của tuổi xông nhà 1977, rất tốt

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1990 (Canh Ngọ – Lộ bàng thổ)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1990 là Thổ, của gia chủ 1970 là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi xông nhà 1990 là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Thiên can của tuổi xông nhà 1990 là Canh không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ 1970, chấp nhận được

– Thiên can của năm nay là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Canh của tuổi xông nhà 1990, chấp nhận được

– Địa chi của tuổi xông nhà 1990 là Ngọ tương hợp với Tuất của gia chủ 1970, rất tốt

– Địa chi của năm nay là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Ngọ của tuổi xông nhà 1990, chấp nhận được

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1960 (Canh Tý – Bịch thượng thổ)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1960 là Thổ, của gia chủ 1970 là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi xông nhà 1960 là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Thiên can của tuổi xông nhà 1960 là Canh không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ 1970, chấp nhận được

– Thiên can của năm nay là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Canh của tuổi xông nhà 1960, chấp nhận được

– Địa chi của tuổi xông nhà 1960 là Tý không tương hợp, không xung khắc với Tuất của gia chủ 1970, chấp nhận được

– Địa chi của năm nay là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Tý của tuổi xông nhà 1960, chấp nhận được

Đánh giá: 16/20 (Tốt) (st)


TRỌNG HÙNG FENGSHUI
 

liên hệ chuyên gia phong thủy trọng hùng
 

"GỌI THÌ CÓ, KHÓ THÌ GỌI 0937.85.1992"

GẶP CHUYÊN GIA PHONG THỦY TRỌNG HÙNG FENGSHUI