Tuổi xông đất năm 2017 cho gia chủ tuổi Bính Thìn

Tuổi xông đất năm 2017 cho gia chủ tuổi Bính Thìn

tử vi 2017 – phong thủy trọng hùng

Gia chủ sinh năm 1976 Bính Thìn nên lựa chọn người xông nhà năm 2017 thuộc các năm sinh 1948; 1949; 1956; 1961; 1965; 1968; 1977; 1957; 1969; 1978.

tử vi 2017 - phong thủy trọng hùng

Tử Vi 2017 – Phong Thủy Trọng Hùng

Dưới đây là phân tích chi tiết về 3 tuổi xông nhà năm nay tốt nhất cho người sinh năm 1976 Bính Thìn.

Người xông nhà sinh năm 1948 Mậu Tý – Tích lịch hỏa

– Ngũ hành của tuổi 1948 Mậu Tý là Hỏa, của chủ nhà là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm 2017 là Hỏa, của người sinh năm 1948 Mậu Tý là Hỏa, 2 hành này không tương sinh cũng không tương khắc, chấp nhận được

– Thiên can của tuổi xông nhà 1948 là Mậu không tương hợp cũng không tương khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được

– Thiên can của năm 2017 là Đinh, của tuổi xông nhà là Mậu, không tương hợp cũng không xung khắc, chấp nhận được

– Địa chi của tuổi xông nhà là Tý, của chủ nhà là Thìn, tương hợp, rất tốt

– Địa chi của năm 2017 là Dậu không tương hợp cũng không tương khắc với Tý của tuổi xông nhà, tạm chấp nhận được

Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1949 Kỷ Sửu – Tích lịch hỏa

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1949 Kỷ Sửu là Hỏa, của gia chủ là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm 2017 là Hỏa, của tuổi xông nhà là Hỏa, 2 hành này không tương sinh cũng không tương khắc, tạm chấp nhận được

– Thiên can của tuổi xông nhà 1949 là Kỷ không tương hợp cũng không xung khắc với Bính của chủ nhà, tạm chấp nhận được

– Thiên can của năm 2017 là Đinh không tương hợp cũng không xung khắc với Kỷ của tuổi xông nhà, tạm chấp nhận được

– Địa chi của tuổi xông nhà là Sửu không tương hợp cũng không xung khắc với địa chi của gia chủ là Thìn, tạm chấp nhận được

– Địa chi của năm 2017 là Dậu tương hợp với Sửu của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1956 Bính Thân – Sơn hạ hỏa

– Ngũ hành của người xông nhà sinh năm 1956 Bính Thân là Hỏa, của chủ nhà là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm 2017 Đinh Dậu là Hỏa, của tuổi xông nhà cũng là Hỏa, 2 hành này không sinh cũng không khắc nhau, chấp nhận được

– Thiên can của tuổi xông nhà 1956 là Bính, không tương hợp cũng không xung khắc với Bính của chủ nhà, tạm chấp nhận được

– Thiên can của năm 2017 là Đinh, không tương hợp cũng không xung gkhắc với Bính của tuổi xông nhà nên chấp nhận được

– Địa chi của tuổi xông nhà là Thân, tương hợp với Thìn của chủ nhà, rất tốt

– Địa chi của năm 2017 là Dậu, tương hợp với Thìn của gia chủ nên rất tốt

Tổng điểm: 15/20 (Tốt) (st)


TRỌNG HÙNG FENGSHUI
 

liên hệ chuyên gia phong thủy trọng hùng
 

"GỌI THÌ CÓ, KHÓ THÌ GỌI 0937.85.1992"

GẶP CHUYÊN GIA PHONG THỦY TRỌNG HÙNG FENGSHUI