Tuổi xông đất năm 2017 cho gia chủ tuổi Ất Mão

Tuổi xông đất năm 2017 cho gia chủ tuổi Ất Mão

tử vi 2017 – phong thủy trọng hùng

Gia chủ sinh năm Ất Mão 1975 có thể nhờ người sinh một trong các năm 1950; 1980; 1958; 1973; 1959; 1972; 1988; 1989; 1955; 1962 để xông nhà đầu năm 2017.

tử vi 2017 - phong thủy trọng hùng

Tử Vi 2017 – Phong Thủy Trọng Hùng

Người xông nhà sinh năm 1950 Canh Dần – Tòng Bách mộc

– Ngũ hành của người sinh năm 1950 Canh Dần là Mộc, trong khi đó gia chủ mang hành Thủy, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm 2017 là Hỏa, của tuổi xông nhà là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Thiên can của người sinh năm 195 là Canh tương hợp với can Ất của gia chủ, rất tốt

– Thiên can năm 2017 là Đinh không tương hợp, cũng không xung khắc với can Canh của tuổi xông nhà, tạm chấp nhận được

– Địa chi của người sinh năm 1950 là Dần, không tương hợp cũng không xung khắc với Mão của gia chủ, tạm chất nhận được

– Địa chi của năm 2017 là Dậu, không tương hợp, không xung khắc với Dần của tuổi xông nhà, tạm chấp nhận được

Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1980 Canh Dần – Thạch lựu mộc

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1980 Canh Dần là Mộc, của gia chủ Ất Mão là Thủy, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm 2017 Đinh Dậu là Hỏa, của tuổi xông nhà là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Thiên can của tuổi xông nhà 1980 là Canh, tương hợp với Ất của chủ nhà, rất tốt

– Thiên can của năm 2017 là Đinh, không tương hợp, cũng không tương khắc với Canh của tuổi xông nhà 1980, tạm chấp nhận được

– Địa chi của tuổi xông 1980 là Thân không tương hợp cũng không xung khắc với Mão của chủ nhà, tạm chấp nhận được

– Địa chi của năm 2017 là Dậu không tương hợp cũng không xung khắc với Thân của người xông nhà, tạm chấp nhận được

Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1958 Mậu Tuất – Bình địa mộc

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1958 Mậu Tuất là Mộc, của gia chủ là Thủy, 2 hành này tương sinh, tốt

– Ngũ hành của năm 2017 là Hỏa, của tuổi xông nhà là Mộc, 2 hành này tương sinh, tốt

– Thiên can của người sinh năm 1958 là Mậu, không tương hợp hay tương khắc với Ất của chủ nhà, tạm chấp nhận được

– Thiên can của năm 2017 là Đinh, không tương hợp hay xung khắc với Mậu của tuổi xông nhà, tạm chấp nhận được

– Địa chi của tuổi xông nhà 1958 là Tuất, của chủ nhà là Mão, 2 chi này tương hợp, rất tốt

– Địa chi của năm 2017 là Dậu, của tuổi xông nhà là Tuất, 2 chi này xung khắc, không tốt

Tổng điểm: 16/20 (Tốt) (st)


TRỌNG HÙNG FENGSHUI
 

liên hệ chuyên gia phong thủy trọng hùng
 

"GỌI THÌ CÓ, KHÓ THÌ GỌI 0937.85.1992"

GẶP CHUYÊN GIA PHONG THỦY TRỌNG HÙNG FENGSHUI