Tiền đồng xu

Tiền đồng xu

Tiền đồng xu

 Tiền xu giả cổ được sản xuất năm 2005 nên tính kim rất mạnh. Những đồng tiền này có tác dụng hóa sát. Tiền xu đồng thuộc kim, vì thế nó sẽ làm giảm đi tính Thổ khí của những năm sát khí như Ngũ Hoàng (năm 2006), Nhị Hắc (năm 2009).

 Người xưa cho rằng nhất định phải dùng tiền đồng Càn Long, có thể đúc mới cũng được, nếu là tiền cổ thì tốt nhất vì tiền cổ được chế tạo đã nhiều năm nên hấp thu được "thiên khí"; đồng thời phần lớn các đồng tiền cổ được chôn vùi dưới đất nên đã hấp thu được "địa khí"; ngoài ra nó đã được qua tay nhiều người sử dụng nên đã hấp thu được "nhân khí".
 
Ba khí Thiên Địa Nhân đều có đủ các đồng tiền có thể tăng việc hoá sát rất mạnh

Ngũ hành: Kim


TRỌNG HÙNG FENGSHUI
 

liên hệ chuyên gia phong thủy trọng hùng
 

"GỌI THÌ CÓ, KHÓ THÌ GỌI 0937.85.1992"

GẶP CHUYÊN GIA PHONG THỦY TRỌNG HÙNG FENGSHUI
 


TRỌNG HÙNG FENGSHUI
 

liên hệ chuyên gia phong thủy trọng hùng
 

"GỌI THÌ CÓ, KHÓ THÌ GỌI 0937.85.1992"

GẶP CHUYÊN GIA PHONG THỦY TRỌNG HÙNG FENGSHUI