Chọn tuổi xông nhà cho tuổi Đinh Tỵ năm 2016

Chọn tuổi xông nhà cho tuổi Đinh Tỵ năm 2016

 

Chủ nhà sinh năm 1977 (Đinh Tỵ) nên chọn một trong số các vị khách có năm sinh sau đây xông nhà đầu năm: 1948; 1949; 1957; 1964; 1969; 1976; 1960; 1961; 1978; 1979.

Chọn tuổi xông nhà cho tuổi Đinh Tỵ năm 2016

Chọn Tuổi Xông Nhà Cho Tuổi Đinh Tỵ Năm 2016

Trong trường hợp phòng thủy số không thể chọn được một trong các tuổi tốt ở trên, chủ nhà cũng có thể nhờ người tuổi Thân, Dậu hoặc Sửu đến xông nhà, đây là những tuổi có tam hợp hoặc lục hợp với tuổi 1977.

Theo huyền không học, dưới đây là 3 tuổi người xông nhà sinh năm tốt nhất với chủ nhà sinh năm 1977:

Người xông nhà tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 – Tích lịch hỏa

– Ngũ hành của tuổi người xông nhà sinh năm 1948 thuộc Hỏa, của chủ nhà là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi người xông nhà sinh năm 1948 thuộc Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được

– Thiên can của tuổi người xông nhà sinh năm 1948 là Mậu không tương hợp, không xung khắc với Đinh của chủ nhà, chấp nhận được

– Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, không xung khắc với Mậu của tuổi người xông nhà sinh năm 1948, chấp nhận được

– Địa chi của tuổi người xông nhà sinh năm 1948 là Tý không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của chủ nhà, chấp nhận được

– Địa chi của năm nay là Thân tương hợp với Tý của tuổi người xông nhà sinh năm 1948, rất tốt

Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

Người xông nhà tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 – Tích lịch hỏa

– Ngũ hành của tuổi người xông nhà sinh năm là Hỏa, của chủ nhà là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi người xông nhà sinh năm là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, dùng được

– Thiên can của tuổi người xông nhà sinh năm là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Đinh của chủ nhà, chấp nhận được

– Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của tuổi người xông nhà sinh năm, chấp nhận được

– Địa chi của tuổi người xông nhà sinh năm là Sửu tương hợp với Tỵ của chủ nhà, rất tốt

– Địa chi của năm nay là Thân không tương hợp, không xung khắc với Sửu của tuổi người xông nhà sinh năm, chấp nhận được

Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

Người xông nhà tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 – Sơn hạ hỏa

– Ngũ hành của tuổi người xông nhà sinh năm 1957 là Hỏa, của chủ nhà là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi người xông nhà sinh năm 1957 là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được

– Thiên can của tuổi người xông nhà sinh năm 1957 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Đinh của chủ nhà, chấp nhận được

– Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, không xung khắc với Đinh của tuổi người xông nhà sinh năm 1957, chấp nhận được

– Địa chi của tuổi người xông nhà sinh năm 1957 là Dậu tương hợp với Tỵ của chủ nhà, rất tốt

– Địa chi của năm nay là Thân không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi người xông nhà sinh năm 1957, chấp nhận được

Tổng điểm: 15/20 (Tốt) (st)


TRỌNG HÙNG FENGSHUI
 

liên hệ chuyên gia phong thủy trọng hùng
 

"GỌI THÌ CÓ, KHÓ THÌ GỌI 0937.85.1992"

GẶP CHUYÊN GIA PHONG THỦY TRỌNG HÙNG FENGSHUI