Bát Hương “Biết Cười”

Bát Hương “Biết Cười”

Bát Hương là công đạo của Tâm Hạnh chúng sinh. Từ thuở ngàn xưa Hương Vân Cái Bồ Tát đã xuất hiện tại Đại Việt Văn Lang Cổ Thành (bây giờ là Thăng Long Thành) nơi loài người của Đại Cồ Việt hay Việt Nam của chúng ta. Mẫu Hương Vân Cái ít có ai biết đến. Nhưng Mẫu Thượng Ngàn là Mẹ Âu Cơ của dân tộc Việt Nam này. Bà là hiện thân của bao Vị Hùng Vương.

Bát Hương “Biết Cười” - Trọng Hùng Fengshui

Bát Hương “Biết Cười” – Trọng Hùng Fengshui

…..Khi cắm Hương là cả một thành ý, khởi từ thức chúng sanh…cách cắm hương thật Trang Nghiêm vẫn chưa tỏ bày đủ thành ý bạch trực cho bằng…nên giữ Bát Hương cho sạch sẽ và đầy trang trọng với đấng siêu linh. (Trọng Hùng Fengshui)

Chính vì vậy mà từ Hương là tiếng đầu tiên cao quý dành cho dân tộc và đặt cho hình ảnh ghép (Bát) Lư và Hương. Ý nghĩa xa xôi vô cùng tận của sự cao quý về Công Hạnh trực hanh của người cầm nén Hương lên Trang Đàng ở Chánh Điện tư gia. Càng cao quý hơn khi nén hương từ đỉnh đầu của từng chúng sanh có lòng tín tâm gởi gấm “Nguyện Hạnh đến Bậc Chư Tôn”.
Vì lẽ đó, khi cắm Hương là cả một thành ý, khởi từ thức chúng sanh…cách cắm hương thật Trang Nghiêm vẫn chưa tỏ bày đủ thành ý bạch trực cho bằng…nên giữ Bát Hương cho sạch sẽ và đầy trang trọng với đấng siêu linh.

Chứng phần - Tự Chứng Phần (ảnh Trọng Hùng Fengshui)

Chứng Phần – Tự Chứng Phần (Ảnh Trọng Hùng Fengshui)

Nó thuộc về Nghi thức đáng tôn vinh mà trân trọng tự tấm lòng thành mà ít ai biết. Tín ngưỡng cao siêu là trân trọng của Lễ nghi của sự Tôn Kính Bậc giác (Thánh Thần). Sau đó sẽ nói đến Nhất tâm cầu khấn….Nhất tâm là chỉ như một sự nhất quán tâm quyết chính nguyện từ tâm thức thốt lên…..nên chỉ một.

Cát của Bát Hương khi xưa là Cát đáy của Sông Hồng, đã được gột rữa bao ngàn năm…nước chảy ra biển đông hoặc Cát lấy từ biển khơi lồng lộng ở đất và trời xanh bao la. Tuy vậy mà đã hấp thụ bao tinh túy của thiên nhiên vũ trụ…hài hòa âm dương ở năng lực siêu nhiên tự có.
Lư Hương – Bát Hương nó là cả quần thể bao trùm tâm linh ý nghĩa dân tộc. Khi Tròn hay khi Vuông, khi tròn để biểu thị ngưỡng mong sự viên mãn tròn trịa, khi vuông để mong cầu thành nguyện cho ý chuẩn mực “Thước Ni quy cũ” xưa và nay tiếp nối….

Những ý nghĩa này là vô tận về hình thức của sự mong cầu…tuy nhiên tùy từng trường hợp và từng đạo tràng gia chủ mà thành…   HOÀNG TRỌNG (Trọng Hùng Fengshui)

Xem trang: Bát Hương “Biết Khóc”


TRỌNG HÙNG FENGSHUI
 

liên hệ chuyên gia phong thủy trọng hùng
 

"GỌI THÌ CÓ, KHÓ THÌ GỌI 0937.85.1992"

GẶP CHUYÊN GIA PHONG THỦY TRỌNG HÙNG FENGSHUI