Phong thủy số

Phong thủy số: Là hệ số cân bằng trong âm dương ngũ hành, mỗi người chúng đều có hệ số tốt, nhưng lại không biết nó là cái gì và chúng đã giúp được cái gì cho chúng ta…? Chính ngày tháng năm và giờ của chúng tang chứa đựng con số. Vì vậy muốn cải tạo vận mệnh thì chúng ta có thể lấy riêng cho mình một con số điện thoại theo phong thủy là tốt nhất để nhằm khắc phục cho con đường tài chính của chúng ta được hanh thông hơn.

Phong thủy biển số xe

12/4/2017 1:18:03 PM

Phong thủy và xe hơi

10/19/2017 3:05:38 PM
To Top