Huyền không học

Huyền không phi tinh là môn khoa học chuyên nghiên cứu về sự dịch chuyển của các Sao Bát trạch, ngũ hoàng, lục bạch, nhị hắc, tứ lục, nhất bạch, tam bích, thất xích và cửu tử và tùy theo mỗi Đại vận mà cái Sao di chuyển theo hướng khác nhau. Ví dụ từ 2014 đến 2024 (đại vận 20 năm sẽ có Sao chủ quản khác nhau…hiện nay chúng ta đang ở Vận 8 có Sao Bát bạch làm chủ quản…Sao này đang đương lệnh thì rất tốt) tuy nhiên Lưu niên hằng năm có 9 ngôi sao cũng làm thay đổi vận thế theo hướng nhà. Do vậy nếu nhà chúng ta mỗi năm có Sao xấu chiếu vào thì phải hóa giải….Mỗi căn nhà đều có Cách cục khác nhau thì phải vận dụng các số lý cũng khác nhau.

Sao ngũ hoàng đại sát 2018

12/7/2017 7:12:22 PM
To Top