Huyền không học

Huyền không phi tinh là môn khoa học chuyên nghiên cứu về sự dịch chuyển của các Sao Bát trạch, ngũ hoàng, lục bạch, nhị hắc, tứ lục, nhất bạch, tam bích, thất xích và cửu tử và tùy theo mỗi Đại vận mà cái Sao di chuyển theo hướng khác nhau. Ví dụ từ 2014 đến 2024 (đại vận 20 năm sẽ có Sao chủ quản khác nhau…hiện nay chúng ta đang ở Vận 8 có Sao Bát bạch làm chủ quản…Sao này đang đương lệnh thì rất tốt) tuy nhiên Lưu niên hằng năm có 9 ngôi sao cũng làm thay đổi vận thế theo hướng nhà. Do vậy nếu nhà chúng ta mỗi năm có Sao xấu chiếu vào thì phải hóa giải….Mỗi căn nhà đều có Cách cục khác nhau thì phải vận dụng các số lý cũng khác nhau.

Chọn hướng đặt bàn thờ theo phong thủy cho người tuổi Tý

1/12/2018 8:23:58 AM

Huyền không phi tinh, tiểu vận 2018

12/7/2017 10:07:38 PM

Sao ngũ hoàng đại sát 2018

12/7/2017 7:12:22 PM

Sao ngũ hoàng đại sát - Phong Thủy Trọng Hùng

12/4/2017 11:57:25 AM

Cách hóa giải Sao xấu của lưu niên phi tinh huyền không 2017

12/4/2017 12:00:57 PM

Phi tinh tiểu vận 2017 năm đinh dậu

12/4/2017 12:02:19 PM
To Top